กปภ.สาขาสุโขทัย ประกาศหยุดส่งจ่ายน้ำชั่วคราว เพื่อดำเนินการซ่อมท่อเมนประปา บริเวณเยื้องวิทยาลัยสุโขทัยธรรมธิราช _23/06/2562 (การประปาส่วนภูมิภาค)

Accessibility

Contact Menu

ความตัดกันของสี

กปภ.สาขาสุโขทัย ประกาศหยุดส่งจ่ายน้ำชั่วคราว เพื่อดำเนินการซ่อมท่อเมนประปา บริเวณเยื้องวิทยาลัยสุโขทัยธรรมธิราช _23/06/2562


กปภ.สาขาสุโขทัย ประกาศหยุดส่งจ่ายน้ำชั่วคราว เพื่อดำเนินการซ่อมท่อเมนประปา บริเวณเยื้องวิทยาลัยสุโขทัยธรรมธิราช _23/06/2562

กปภ.สาขาสุโขทัย ประกาศหยุดส่งจ่ายน้ำชั่วคราว เพื่อดำเนินการซ่อมท่อเมนประปา บริเวณเยื้องวิทยาลัยสุโขทัยธรรมธิราช

อ.เมือง จ.สุโขทัย จากการดำเนินการดังกล่าว ส่งผลกระทบให้พื้นที่ ตั้งแต่ทางหลวงชนบท ถึงจนชุมชนบ้านนาไผ่ล้อม

และพื้นที่ใกล้เคียงน้ำประปาจะไหลอ่อนถึงไม่ไหลเลย

จะดำเนินการแล้วเสร็จในช่วงเวลาประมาณ 17.00 น. ของวันที่ 23/06/62

เลื่อนขึ้นข้างบน