กปภ.สาขาจัตุรัส ประกาศหยุดส่งจ่ายน้ำชั่วคราว เนื่องจากกระแสไฟฟ้าขัดข้อง บริเวณสถานีจ่ายน้ำของสาขาจัตุรัส จ.ชัยภูมิ_23/6/2562 (การประปาส่วนภูมิภาค)

Accessibility

Contact Menu

ความตัดกันของสี

กปภ.สาขาจัตุรัส ประกาศหยุดส่งจ่ายน้ำชั่วคราว เนื่องจากกระแสไฟฟ้าขัดข้อง บริเวณสถานีจ่ายน้ำของสาขาจัตุรัส จ.ชัยภูมิ_23/6/2562


กปภ.สาขาจัตุรัส ประกาศหยุดส่งจ่ายน้ำชั่วคราว เนื่องจากกระแสไฟฟ้าขัดข้อง บริเวณสถานีจ่ายน้ำของสาขาจัตุรัส จ.ชัยภูมิ_23/6/2562

กปภ.สาขาจัตุรัส ประกาศหยุดส่งจ่ายน้ำชั่วคราว เนื่องจากกระแสไฟฟ้าขัดข้อง บริเวณสถานีจ่ายน้ำของสาขาจัตุรัส จ.ชัยภูมิ

จากการดำเนินการดังกล่าว ส่งผลกระทบให้พื้นที่ กปภ.สาขาจัตุรัส(ทั้งหมด) และพื้นที่ใกล้เคียงน้ำประปาจะไหลอ่อนถึงไม่ไหลเลย

ยังไม่สามารถระบุเวลาแล้วเสร็จได้ : เบื้องต้นเจ้าหน้าที่แจ้งว่าจะเร่งซ่อมให้แล้วเสร็จภายในวันนี้

เลื่อนขึ้นข้างบน