กปภ.สาขาพังโคน ขอแจ้งหยุดจ่ายน้ำชั่วคราว เนื่องจากท่อน้ำดิบ ท่อ AC ขนาด 200 มม. บริเวณหน่วยบริการวาริชภูมิ_23/06/2562 (การประปาส่วนภูมิภาค)

Accessibility

Contact Menu

ความตัดกันของสี

กปภ.สาขาพังโคน ขอแจ้งหยุดจ่ายน้ำชั่วคราว เนื่องจากท่อน้ำดิบ ท่อ AC ขนาด 200 มม. บริเวณหน่วยบริการวาริชภูมิ_23/06/2562


กปภ.สาขาพังโคน ขอแจ้งหยุดจ่ายน้ำชั่วคราว เนื่องจากท่อน้ำดิบ ท่อ AC ขนาด 200 มม. บริเวณหน่วยบริการวาริชภูมิ_23/06/2562

กปภ.สาขาพังโคน ขอแจ้งหยุดจ่ายน้ำชั่วคราว เนื่องจากท่อน้ำดิบ ท่อ AC ขนาด 200 มม. บริเวณหน่วยบริการวาริชภูมิ

จากการดำเนินการกดังกล่าว ส่งผลกะทบให้พื้นที่ เขตเทศบาลวาริชภูมิ   และพื้นที่ใกล้เคียงน้ำประปาจะไหลอ่อนถึงไม่ไหลเลย   

จะดำเนินการคืนวันที่ 23/06/2562 ตั้งแต่เวลา  22.00น. ถึง 01.00น. ของวันที่ 24/06/2562 

เลื่อนขึ้นข้างบน