กปภ.สาขาอุบลราชธานี ประกาศหยุดส่งจ่ายน้ำชั่วคราว เนื่องจากกระแสไฟฟ้าดับ บริเวณสถานีผลิตน้ำกุดลาด_24/06/62 (การประปาส่วนภูมิภาค)

Accessibility

Contact Menu

ความตัดกันของสี

กปภ.สาขาอุบลราชธานี ประกาศหยุดส่งจ่ายน้ำชั่วคราว เนื่องจากกระแสไฟฟ้าดับ บริเวณสถานีผลิตน้ำกุดลาด_24/06/62


กปภ.สาขาอุบลราชธานี ประกาศหยุดส่งจ่ายน้ำชั่วคราว เนื่องจากกระแสไฟฟ้าดับ บริเวณสถานีผลิตน้ำกุดลาด_24/06/62

กปภ.สาขาอุบลราชธานี ประกาศหยุดส่งจ่ายน้ำชั่วคราว เนื่องจากกระแสไฟฟ้าดับ บริเวณสถานีผลิตน้ำกุดลาด ต.กุดลาด อ.เมือง จ.อุบลราชธานี

จากการดำเนินการดังกล่าวส่งผลกระทบให้พื้นที่ ถนนคลังอาวุธ , ห้วยคุ้ม , ตั้งแต่ชยางกูร 42 จนถึงนาควาย ต.กุดลาด , ต.ไร่น้อย ,

ต.ปทุม , ต.ขามใหญ่ อ.เมือง จ.อุบลราชธานี และพื้นที่ใกล้เคียงน้ำประปาจะไหลอ่อนถึงไม่ไหลเลย

ได้ดำเนินการแล้วเสร็จในช่วงเวลาประมาณ 07.00 น. ของวันที่ 24/06/62 : รอน้ำเต็มระบบ

เลื่อนขึ้นข้างบน