กปภ.สาขาศรีราชา ประกาศหยุดส่งจ่ายน้ำชั่วคราว ในวันพุธที่ 25 มิถุนายน 2562 ตั้งแต่ช่วงเวลา 10.00 น. -15.00 น._24/06/62 (การประปาส่วนภูมิภาค)

Accessibility

Contact Menu

ความตัดกันของสี

กปภ.สาขาศรีราชา ประกาศหยุดส่งจ่ายน้ำชั่วคราว ในวันพุธที่ 25 มิถุนายน 2562 ตั้งแต่ช่วงเวลา 10.00 น. -15.00 น._24/06/62


กปภ.สาขาศรีราชา ประกาศหยุดส่งจ่ายน้ำชั่วคราว ในวันพุธที่ 25 มิถุนายน 2562 ตั้งแต่ช่วงเวลา 10.00 น. -15.00 น._24/06/62

? ประกาศหยุดจ่ายน้ำประปาล่วงหน้า ?

กปภ.สาขาศรีราชา ประกาศหยุดส่งจ่ายน้ำชั่วคราว ในวันพุธที่ 25 มิถุนายน 2562 ตั้งแต่ช่วงเวลา 10.00 น. -15.00 น. เพื่อดำเนินการตัดประสานท่อ PE

ขนาด 315 มม. บริเวณทางเข้าโครงการริมเขาบางพระ ต.บางพระ อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี จากการดำเนินการดังกล่าวส่งผลกระทบให้พื้นที่ ซอยเทศบาล 7

ตั้งแต่สี่แยกไฟแดง จนถึงซอยเทศบาล 7/9 ต.บางพระ อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี และพื้นที่ใกล้เคียงน้ำประปาจะไหลอ่อนถึงไม่ไหลเลย

จะดำเนินการแล้วเสร็จในช่วงเวลาประมาณ 15.00 น. ของวันที่ 25/06/62

เลื่อนขึ้นข้างบน