กปภ.สาขาพนัสนิคม ประกาศหยุดส่งจ่ายน้ำชั่วคราว ในวันจันทร์ที่ 24 มิถุนายน 2562 ตั้งแต่เวลา 10.00 น. - 15.00 น._24/06/62 (การประปาส่วนภูมิภาค)

Accessibility

Contact Menu

ความตัดกันของสี

กปภ.สาขาพนัสนิคม ประกาศหยุดส่งจ่ายน้ำชั่วคราว ในวันจันทร์ที่ 24 มิถุนายน 2562 ตั้งแต่เวลา 10.00 น. - 15.00 น._24/06/62


กปภ.สาขาพนัสนิคม ประกาศหยุดส่งจ่ายน้ำชั่วคราว ในวันจันทร์ที่ 24 มิถุนายน 2562 ตั้งแต่เวลา 10.00 น. - 15.00 น._24/06/62

กปภ.สาขาพนัสนิคม ประกาศหยุดส่งจ่ายน้ำชั่วคราว ในวันจันทร์ที่ 24 มิถุนายน 2562 ตั้งแต่เวลา 10.00 น. - 15.00 น. เพื่อดำเนินการตัดประสานท่อ PE

ขนาด 200 มม. บริเวณหน้าสถานีจ่ายน้ำหนองกะขะ ต.หนองกะขะ อ.พานทอง จ.ชลบุรี จากการดำเนินการดังกล่าวส่งผลกระทบให้พื้นที่ ดังต่อไปนี้

และพื้นที่ใกล้เคียงน้ำประปาจะไหลอ่อนถึงไม่ไหลเลย

- ในเขตอำเภอพนัสนิคม ได้แก่พื้นที่ หมู่บ้านเอื้ออาทร , สี่แยกมาบโป่ง จนถึง อบต.บ้านเซิด อ.พนัสนิคม จ.ชลบุรี

- ในเขตอำเภอพานทอง ได้แก่พื้นที่ ถนนสุขประยูร , ซอยเทศบาล 7 จนถึงแยกมาบโป่ง , ถนนมาบโป่ง-หนองกาน้ำ ตั้งแต่สี่แยกมาบโป่ง

จนถึงวัดโป่งตามุข , สี่แยกมาบโป่ง จนถึง อบต.บ้านเซิด , หมู่บ้านแฟมิลี่ซีตี้พานทอง อ.พานทอง จ.ชลบุรี

จะดำเนินการแล้วเสร็จในช่วงเวลาประมาณ 15.00 น. ของวันที่ 24/06/62

เลื่อนขึ้นข้างบน