กปภ.สาขาพะเยา ประกาศหยุดส่งจ่ายน้ำชั่วคราว เพื่อดำเนินการซ่อมท่อเมนประปา (จำนวน 2 จุด)_24/06/62 (การประปาส่วนภูมิภาค)

Accessibility

Contact Menu

ความตัดกันของสี

กปภ.สาขาพะเยา ประกาศหยุดส่งจ่ายน้ำชั่วคราว เพื่อดำเนินการซ่อมท่อเมนประปา (จำนวน 2 จุด)_24/06/62


กปภ.สาขาพะเยา ประกาศหยุดส่งจ่ายน้ำชั่วคราว เพื่อดำเนินการซ่อมท่อเมนประปา (จำนวน 2 จุด)_24/06/62

⚠️ กรณีท่อแตกฉุกเฉิน ⚠️

1. กปภ.สาขาพะเยา ประกาศหยุดส่งจ่ายน้ำชั่วคราว เพื่อดำเนินการซ่อมท่อ AC ขนาด 300 มม. บริเวณบ้านสันจกปก ต.จำป่าหวาย อ.เมือง จ.พะยา

จากการดำเนินการดังกล่าว ส่งผลกระทบให้พื้นที่ ตั้งแต่หมู่บ้านแม่ต๋ำวิลเลท ไปจนถึงสนามไดร์ฟกอล์ฟ , บ้านสันป่าเป้า จ.พะเยา

และพื้นที่ใกล้เคียงน้ำประปาจะไหลอ่อนถึงไม่ไหลเลย

จะดำเนินการแล้วเสร็จในช่วงเวลาประมาณ 15.00 น. ของวันที่ 24/06/2562

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2. กปภ.สาขาพะเยา ประกาศหยุดส่งจ่ายน้ำชั่วคราว เพื่อดำเนินการซ่อมท่อ S ขนาด 200 มม. บริเวณบ้านห้วยเคียน ม.2 ต.แม่กา อ.เมือง จ.พะเยา 

จากการดำเนินการดังกล่าวส่งผลกระทบให้พื้นที่ ปากทางเข้าอ่างเก็บน้ำแม่ต๋ำ ตั้งแต่ฝั่งตรงข้ามโรงเลื่อย จนถึงหน่วยป้องกันรักษาป่าไม้แม่กา

ต.แม่กา อ.เมือง จ.พะเยา และพื้นที่ใกล้เคียงน้ำประปาจะไหลอ่อนถึงไม่ไหลเลย

จะดำเนินการแล้วเสร็จในช่วงเวลาประมาณ 17.00 น. ของวันที่ 24/06/62

เลื่อนขึ้นข้างบน