กปภ.สาขาหนองไผ่ ประกาศหยุดส่งจ่ายน้ำชั่วคราว เพื่อดำเนินการซ่อมท่อ PVC ขนาด 100 มม. บริเวณหน้าซอยสหกรณ์การเกษตรหนองไผ่_24/06/62 (การประปาส่วนภูมิภาค)

Accessibility

Contact Menu

ความตัดกันของสี

กปภ.สาขาหนองไผ่ ประกาศหยุดส่งจ่ายน้ำชั่วคราว เพื่อดำเนินการซ่อมท่อ PVC ขนาด 100 มม. บริเวณหน้าซอยสหกรณ์การเกษตรหนองไผ่_24/06/62


กปภ.สาขาหนองไผ่ ประกาศหยุดส่งจ่ายน้ำชั่วคราว เพื่อดำเนินการซ่อมท่อ PVC ขนาด 100 มม. บริเวณหน้าซอยสหกรณ์การเกษตรหนองไผ่_24/06/62

กปภ.สาขาหนองไผ่ ประกาศหยุดส่งจ่ายน้ำชั่วคราว เพื่อดำเนินการซ่อมท่อ PVC ขนาด 100 มม. บริเวณหน้าซอยสหกรณ์การเกษตรหนองไผ่ ต.หนองไผ่

อ.หนองไผ่ จ.เพชรบรูณ์ จากการดำเนินการดังกล่าว ส่งผลกระทบให้พื้นที่ ทางไปทางแดง (ทั้งหมด) , ในตลาดแสงอาทิตย์ (บางส่วน)

ต.หนองไผ่ อ.หนองไ่ จ.เพชรบรูณ์ และพื้นที่ใกล้เคียงน้ำประปาจะไหลอ่อนถึงไม่ไหลเลย

จะดำเนินการแล้วเสร็จในช่วงเวลาประมาณ 16.00 น. ของวันที่ 24/06/2562 

เลื่อนขึ้นข้างบน