กปภ.สาขาวิเชียรบุรี แจ้งเรื่องน้ำประปาไหลอ่อนถึงไม่ไหลเลย ตั้งแต่วันที่ 24 มิถุนายน 2562 ถึงวันที่ 5 กรกฎาคม 2562_24/06/62_24/06/62 (การประปาส่วนภูมิภาค)

Accessibility

Contact Menu

ความตัดกันของสี

กปภ.สาขาวิเชียรบุรี แจ้งเรื่องน้ำประปาไหลอ่อนถึงไม่ไหลเลย ตั้งแต่วันที่ 24 มิถุนายน 2562 ถึงวันที่ 5 กรกฎาคม 2562_24/06/62_24/06/62


กปภ.สาขาวิเชียรบุรี แจ้งเรื่องน้ำประปาไหลอ่อนถึงไม่ไหลเลย ตั้งแต่วันที่ 24 มิถุนายน 2562 ถึงวันที่ 5 กรกฎาคม 2562_24/06/62_24/06/62

กปภ.สาขาวิเชียรบุรี แจ้งเรื่องน้ำประปาไหลอ่อนถึงไม่ไหลเลย ตั้งแต่วันที่ 24 มิถุนายน 2562 ถึงวันที่ 5 กรกฎาคม 2562 เนื่องจาก กปภ.สาขาวิเชียรบุรี

ได้ทำการปรับปรุงระบบผลิตจำนวนหน่ายน้ำ บริเวณโรงกรองน้ำศรีเทพ จากสาเหตุดังกล่าวส่งผลกระทบให้พื้นที่ ปลายสายในเขตพื้นที่อำเภอ (ทั้งหมด)

และพื้นที่ใกล้เคียงน้ำประปาจะไหลอ่อนถึงไม่ไหลเลย

โดยคาดว่าจะดำเนินการแล้วเสร็จภายในวันที่ 5 กรกฎาคม 2562

เลื่อนขึ้นข้างบน