กปภ.สาขาบางปะกง ประกาศหยุดส่งจ่ายน้ำชั่วคราว เพื่อดำเนินการซ่อมท่อ PE ขนาด 315 มม. บริเวณโรงข้าวพันธ์ดี_24/05/62 (การประปาส่วนภูมิภาค)

Accessibility

Contact Menu

ความตัดกันของสี

กปภ.สาขาบางปะกง ประกาศหยุดส่งจ่ายน้ำชั่วคราว เพื่อดำเนินการซ่อมท่อ PE ขนาด 315 มม. บริเวณโรงข้าวพันธ์ดี_24/05/62


กปภ.สาขาบางปะกง ประกาศหยุดส่งจ่ายน้ำชั่วคราว เพื่อดำเนินการซ่อมท่อ PE ขนาด 315 มม. บริเวณโรงข้าวพันธ์ดี_24/05/62

⚠️ กรณีท่อแตกฉุกเฉิน ⚠️

กปภ.สาขาบางปะกง ประกาศหยุดส่งจ่ายน้ำชั่วคราว เพื่อดำเนินการซ่อมท่อ PE ขนาด 315 มม. บริเวณโรงข้าวพันธ์ดี หมู่ที่ 14 ต.บางปะกง อ.บางปะกง

จ.ฉะเชิงเทรา จากการดำเนินการดังกล่าวส่งผลกระทบให้พื้นที่ ต.สองคลอง (ทั้งหมด) และหมู่ที่ 11-12 , 14-17 ต.บางปะกง อ.บางปะกง

จ.ฉะเชิงเทรา และพื้นที่ใกล้เคียงน้ำประปาจะไหลอ่อนถึงไม่ไหลเลย

จะดำเนินการแล้วเสร็จในช่วงเวลาประมาณ 13.00 น. ของวันที่ 24/06/62

เลื่อนขึ้นข้างบน