กปภ.สาขาด่านขุนทด ประกาศหยุดส่งจ่ายน้ำชั่วคราว เพื่อดำเนินการซ่อมท่อ PVC ขนาด 300 มม. บริเวณสระพานก่อนเข้าบ้านสระพัง_24/06/62 (การประปาส่วนภูมิภาค)

Accessibility

Contact Menu

ความตัดกันของสี

กปภ.สาขาด่านขุนทด ประกาศหยุดส่งจ่ายน้ำชั่วคราว เพื่อดำเนินการซ่อมท่อ PVC ขนาด 300 มม. บริเวณสระพานก่อนเข้าบ้านสระพัง_24/06/62


กปภ.สาขาด่านขุนทด ประกาศหยุดส่งจ่ายน้ำชั่วคราว เพื่อดำเนินการซ่อมท่อ PVC ขนาด 300 มม. บริเวณสระพานก่อนเข้าบ้านสระพัง_24/06/62

กปภ.สาขาด่านขุนทด ประกาศหยุดส่งจ่ายน้ำชั่วคราว เพื่อดำเนินการซ่อมท่อ PVC ขนาด 300 มม. บริเวณสระพานก่อนเข้าบ้านสระพัง บ้านสระพัง

ต.บ้านเก่า อ.ด่านขุนทด จ.นครราชสีมา จากการดำเนินการดังกล่าว ส่งผลกระทบให้พื้นที่ ในเขตอำเภอด่านขุนทด (ทั้งหมด)

และพื้นที่ใกล้เคียงน้ำประปาจะไหลอ่อนถึงไม่ไหลเลย

จะดำเนินการแล้วเสร็จในช่วงเวลาประมาณ 18.00 น. ของวันที่ 24/06/62

เลื่อนขึ้นข้างบน