กปภ.สาขาบ้านนา ประกาศหยุดส่งจ่ายน้ำชั่วคราว เพื่อดำเนินกาตัดประสานย้ายแนวท่อ HDPE ขนาด 225 มม. บริเวณแยกนิวเคลียร์_24/06/62 (การประปาส่วนภูมิภาค)

Accessibility

Contact Menu

ความตัดกันของสี

กปภ.สาขาบ้านนา ประกาศหยุดส่งจ่ายน้ำชั่วคราว เพื่อดำเนินกาตัดประสานย้ายแนวท่อ HDPE ขนาด 225 มม. บริเวณแยกนิวเคลียร์_24/06/62


กปภ.สาขาบ้านนา ประกาศหยุดส่งจ่ายน้ำชั่วคราว เพื่อดำเนินกาตัดประสานย้ายแนวท่อ HDPE ขนาด 225 มม. บริเวณแยกนิวเคลียร์_24/06/62

กปภ.สาขาบ้านนา ประกาศหยุดส่งจ่ายน้ำชั่วคราว เพื่อดำเนินกาตัดประสานย้ายแนวท่อ HDPE ขนาด 225 มม. บริเวณแยกนิวเคลียร์ ต.องครักษ์ อ.องครักษ์

จ.นครนายก จากการดำเนินการดังกล่าว ส่งผลกระทบให้พื้นที่ ตั้งแยกนิวเคลียร์ จนถึงชุมชนหลัง มศว. ต.องครักษ์ อ.องครักษ์ จ.นครนายก

และพื้นที่ใกล้เคียงน้ำประปาจะไหลอ่อนถึงไม่ไหลเลย

จะดำเนินการแล้วเสร็จในช่วงเวลาประมาณ 16.00 น. ของวันที่ 24/06/62

เลื่อนขึ้นข้างบน