กปภ.สาขาพนัสนิคม ประกาศหยุดจ่ายน้ำชั่วคราว วันอังคารที่ 25 มิถุนายน 62 ด้วย กฟภ.สาขาอบ่อทอง งดจ่ายกระแสไฟฟ้า เพื่อปรับปรุงระบบจำหน่ายแรงสูง บริเวณ หน้าสถานีผลิคน้ำบ่อทอง อ.บ่อทอง จ.ชลบุรี (การประปาส่วนภูมิภาค)

Accessibility

Contact Menu

ความตัดกันของสี

กปภ.สาขาพนัสนิคม ประกาศหยุดจ่ายน้ำชั่วคราว วันอังคารที่ 25 มิถุนายน 62 ด้วย กฟภ.สาขาอบ่อทอง งดจ่ายกระแสไฟฟ้า เพื่อปรับปรุงระบบจำหน่ายแรงสูง บริเวณ หน้าสถานีผลิคน้ำบ่อทอง อ.บ่อทอง จ.ชลบุรี


กปภ.สาขาพนัสนิคม ประกาศหยุดจ่ายน้ำชั่วคราว วันอังคารที่ 25 มิถุนายน 62 ด้วย กฟภ.สาขาอบ่อทอง งดจ่ายกระแสไฟฟ้า เพื่อปรับปรุงระบบจำหน่ายแรงสูง บริเวณ หน้าสถานีผลิคน้ำบ่อทอง อ.บ่อทอง จ.ชลบุรี

ประเภทข่าวสาร : 1. แผนหยุดจ่ายน้ำ
ระยะเวลาดำเนินการ : 25-06-2019 08:30 ถึง 25-06-2019 17:30
สาเหตุ : กฟภ.สาขาบ่อทอง งดจ่ายกระแสไฟฟ้า เพื่อปรับปรุงระบบจำหน่ายแรงสูง
พื้นที่ปฏิบัติการ : บริเวณหน้าสถานีผลิตน้ำบ่อทอง อ.บ่อทอง จ.ชลบุรี
บริเวณที่ได้รับผลกระทบ : เทศบาลตำบลบ่อทอง , ตำบลวัดสุวรรณ อ.บ่อทอง จ.ชลบุรี
รายละเอียดเพิ่มเติม : หากดำเนินการแล้วเสร็จ จะเร่งจ่ายน้ำโดยเร็วต่อไป
สอบถามได้ที่ : 0-3846-1042 , 063-1871729

เลื่อนขึ้นข้างบน