กปภ.สาขาขอนแก่น ประกาศหยุดส่งจ่ายน้ำชั่วคราว เพื่อดำเนินการซ่อมท่อเมนประปา ขนาด 200 มม. บริเวณโรงเรียนบ้านพระคือ _24/06/62 (การประปาส่วนภูมิภาค)

Accessibility

Contact Menu

ความตัดกันของสี

กปภ.สาขาขอนแก่น ประกาศหยุดส่งจ่ายน้ำชั่วคราว เพื่อดำเนินการซ่อมท่อเมนประปา ขนาด 200 มม. บริเวณโรงเรียนบ้านพระคือ _24/06/62


กปภ.สาขาขอนแก่น ประกาศหยุดส่งจ่ายน้ำชั่วคราว เพื่อดำเนินการซ่อมท่อเมนประปา ขนาด 200 มม. บริเวณโรงเรียนบ้านพระคือ _24/06/62

⚠️ กรณีท่อแตกฉุกเฉิน ⚠️

กปภ.สาขาขอนแก่น ประกาศหยุดส่งจ่ายน้ำชั่วคราว เพื่อดำเนินการซ่อมท่อเมนประปา ขนาด 200 มม. บริเวณโรงเรียนบ้านพระคือ ต.พระลับ อ.เมือง

จ.ขอนแก่น จากการดำเนินการดังกล่าวส่งผลกระทบให้พื้นที่ บ้านพระคือ (ทั้งหมด) ต.พระลับ อ.เมือง จ.ขอนแก่น และพื้นที่ใกล้เคียงน้ำประปา

จะไหลอ่อนถึงไม่ไหลเลย

จะดำเนินการแล้วเสร็จในช่วงเวลาประมาณ 15.00 น. ของวันที่ 24/06/62

เลื่อนขึ้นข้างบน