กปภ.สาขาหาดใหญ่ ประกาศหยุดส่งจ่ายน้ำชั่วคราว เพื่อดำเนินการซ่อมท่อ PVC ขนาด 150 มม. บริเวณก่อสร้างปั๊ม ปตท. ถนนเทศาพัฒนา_24/06/62 (การประปาส่วนภูมิภาค)

Accessibility

Contact Menu

ความตัดกันของสี

กปภ.สาขาหาดใหญ่ ประกาศหยุดส่งจ่ายน้ำชั่วคราว เพื่อดำเนินการซ่อมท่อ PVC ขนาด 150 มม. บริเวณก่อสร้างปั๊ม ปตท. ถนนเทศาพัฒนา_24/06/62


กปภ.สาขาหาดใหญ่ ประกาศหยุดส่งจ่ายน้ำชั่วคราว เพื่อดำเนินการซ่อมท่อ PVC ขนาด 150 มม. บริเวณก่อสร้างปั๊ม ปตท. ถนนเทศาพัฒนา_24/06/62

⚠️ กรณีท่อแตกฉุกเฉิน ⚠️

กปภ.สาขาหาดใหญ่ ประกาศหยุดส่งจ่ายน้ำชั่วคราว เพื่อดำเนินการซ่อมท่อ PVC ขนาด 150 มม. บริเวณก่อสร้างปั๊ม ปตท. ถนนเทศาพัฒนา ต.หาดใหญ่

อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา จากการดำเนินการดังกล่าว ส่งผลกระทบให้พื้นที่ ถนนเพชรเกษม ซอย 35-39 , ถนนเทศาพัฒนา , ถนนปลักหว้า 

ต.หาดใหญ่ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา และพื้นที่ใกล้เคียงน้ำประปาจะไหลอ่อนถึงไม่ไหลเลย

จะดำเนินการแล้วเสร็จในช่วงเวลาประมาณ 16.00 น. ของวันที่ 24/06/62

เลื่อนขึ้นข้างบน