กปภ.สาขาสุรินทร์ ประกาศหยุดส่งจ่ายน้ำชั่วคราว เพื่อดำเนินการติดตั้งประตูน้ำ บริเวณบ้านหนองกง_24/06/62 (การประปาส่วนภูมิภาค)

Accessibility

Contact Menu

ความตัดกันของสี

กปภ.สาขาสุรินทร์ ประกาศหยุดส่งจ่ายน้ำชั่วคราว เพื่อดำเนินการติดตั้งประตูน้ำ บริเวณบ้านหนองกง_24/06/62


กปภ.สาขาสุรินทร์ ประกาศหยุดส่งจ่ายน้ำชั่วคราว เพื่อดำเนินการติดตั้งประตูน้ำ บริเวณบ้านหนองกง_24/06/62

กปภ.สาขาสุรินทร์ ประกาศหยุดส่งจ่ายน้ำชั่วคราว เพื่อดำเนินการติดตั้งประตูน้ำ บริเวณบ้านหนองกง อ.เมือง จ.สุรินทร์ 

จากการดำเนินการดังกล่าวส่งผลกระทบให้พื้นที่ บ้านเจ็มเนียง , บ้านหนองกง , บ้านเสม็ด อ.เมือง จ.สุรินทร์  

และพื้นที่ใกล้เคียงน้ำประปาจะไหลอ่อนถึงไม่ไหลเลย

จะดำเนินการแล้วเสร็จในช่วงเวลาประมาณ 15.00 น. ของวันที่ 24/06/62

เลื่อนขึ้นข้างบน