กปภ.สาขากาญจนบุรี ประกาศหยุดส่งจ่ายน้ำชั่วคราว เพื่อดำเนินการซ่อมท่อ PVC ขนาด 200 มม. บริเวณริมถนนเลี่ยงเมือง_24/06/62 (การประปาส่วนภูมิภาค)

Accessibility

Contact Menu

ความตัดกันของสี

กปภ.สาขากาญจนบุรี ประกาศหยุดส่งจ่ายน้ำชั่วคราว เพื่อดำเนินการซ่อมท่อ PVC ขนาด 200 มม. บริเวณริมถนนเลี่ยงเมือง_24/06/62


กปภ.สาขากาญจนบุรี ประกาศหยุดส่งจ่ายน้ำชั่วคราว เพื่อดำเนินการซ่อมท่อ PVC ขนาด 200 มม. บริเวณริมถนนเลี่ยงเมือง_24/06/62

กปภ.สาขากาญจนบุรี ประกาศหยุดส่งจ่ายน้ำชั่วคราว เพื่อดำเนินการซ่อมท่อ PVC ขนาด 200 มม. บริเวณริมถนนเลี่ยงเมือง ตรงข้ามปั้มน้ำมัน ปตท.

ต.ปากแพรก อ.เมือง จ.กาญจนบุรี จากการดำเนินการดังกล่าวส่งผลกระทบให้พื้นที่ ริมถนนเลี่ยงเมือง , สถานีจ่ายน้ำเข้าล้าน , วัดบาลีสงฆ์

ต.ท่ามะขาม อ.เมือง จ.กาญจนบุรี และพื้นที่ใกล้เคียงน้ำประปาจะไหลอ่อนถึงไม่ไหลเลย

จะดำเนินการแล้วเสร็จในช่วงเวลาประมาณ 17.00 น. ของวันที่ 24/06/62

 

เลื่อนขึ้นข้างบน