กปภ.สาขาตะกั่วป่า ประกาศหยุดส่งจ่ายน้ำชั่วคราว เพื่อดำเนินการซ่อมท่อเมนประปา ขนาด 400 มม. บริเวณสะพานห้วยไม้ไผ่_24/06/62 (การประปาส่วนภูมิภาค)

Accessibility

Contact Menu

ความตัดกันของสี

กปภ.สาขาตะกั่วป่า ประกาศหยุดส่งจ่ายน้ำชั่วคราว เพื่อดำเนินการซ่อมท่อเมนประปา ขนาด 400 มม. บริเวณสะพานห้วยไม้ไผ่_24/06/62


กปภ.สาขาตะกั่วป่า ประกาศหยุดส่งจ่ายน้ำชั่วคราว เพื่อดำเนินการซ่อมท่อเมนประปา ขนาด 400 มม. บริเวณสะพานห้วยไม้ไผ่_24/06/62

กปภ.สาขาตะกั่วป่า ประกาศหยุดส่งจ่ายน้ำชั่วคราว เพื่อดำเนินการซ่อมท่อเมนประปา ขนาด 400 มม. บริเวณสะพานห้วยไม้ไผ่ ต.ทุ่งมะพร้าว อ.ตะกั่วป่า

จ.พังงา จากการดำเนินการดังกล่าว ส่งผลกระทบให้พื้นที่ สะพานห้วยไม้ไผ่ ไปจนถึงตลาดทุ่งมะพร้าว ต.ทุ่งมะพร้าว อ.ตะกั่วป่า จ.พังงา

และพื้นที่ใกล้เคียงน้ำประปาจะไหลอ่อนถึงไม่ไหลเลย

จะดำเนินการแล้วเสร็จในช่วงเวลาประมาณ 15.00 น. ของวันที่ 24/06/62.

เลื่อนขึ้นข้างบน