กปภ.สาขาเชียงใหม่ แจ้งเรื่องน้ำประปาไหลอ่อนถึงไม่ไหลเลย_24/06/62 (การประปาส่วนภูมิภาค)

Accessibility

Contact Menu

ความตัดกันของสี

กปภ.สาขาเชียงใหม่ แจ้งเรื่องน้ำประปาไหลอ่อนถึงไม่ไหลเลย_24/06/62


กปภ.สาขาเชียงใหม่ แจ้งเรื่องน้ำประปาไหลอ่อนถึงไม่ไหลเลย_24/06/62

กปภ.สาขาเชียงใหม่ แจ้งเรื่องน้ำประปาไหลอ่อนถึงไม่ไหลเลย เนื่องจากการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ได้ดำเนินการแก้ไขปรับปรุงระบบส่ง-จ่ายกระแสไฟฟ้า

บริเวณสถานีผลิตน้ำแม่กวง อ.ดอยสะเก็ด จ.เชียงใหม่ จากสาเหตุดังกล่าวส่งผลกระทบให้พื้นที่ ต.เชิงดอย , ต.ลวกเหนือ , ต.ตลาดขวัญ ,

ต.สันปูเลย , ต.สันป่าเปา อ.ดอยสะเก็ด และ ต.สันนาเม็ง , ต.สันทราย อ.สันทราย จ.เชียงใหม่ และ ต.สันกลาง อ.สำกำแพง

จ.เชียงใหม่ และพื้นที่ใกล้เคียงน้ำประปาจะไหลอ่อนถึงไม่ไหลเลย

จะดำเนินการแล้วเสร็จในช่วงเวลาประมาณ 17.00 น. ของวันที่ 24/06/62

เลื่อนขึ้นข้างบน