กปภ.สาขาสันกำแพง แจ้งเรื่องน้ำประปาไหลอ่อนถึงไม่ไหลเลยว เนื่องจากกระแสไฟฟ้าขัดข้อง บริเวณสถานีผลิตน้ำแม่กวง_24/06/62 (การประปาส่วนภูมิภาค)

Accessibility

Contact Menu

ความตัดกันของสี

กปภ.สาขาสันกำแพง แจ้งเรื่องน้ำประปาไหลอ่อนถึงไม่ไหลเลยว เนื่องจากกระแสไฟฟ้าขัดข้อง บริเวณสถานีผลิตน้ำแม่กวง_24/06/62


กปภ.สาขาสันกำแพง แจ้งเรื่องน้ำประปาไหลอ่อนถึงไม่ไหลเลยว เนื่องจากกระแสไฟฟ้าขัดข้อง บริเวณสถานีผลิตน้ำแม่กวง_24/06/62

กปภ.สาขาสันกำแพง แจ้งเรื่องน้ำประปาไหลอ่อนถึงไม่ไหลเลยว เนื่องจากกระแสไฟฟ้าขัดข้อง บริเวณสถานีผลิตน้ำแม่กวง จ.เชียงใหม่

จากสาเหตุดังกล่าวส่งผลกระทบให้พื้นที่ รับน้ำของ กปภ.สาขาสันกำแพง (ทั้งหมด) และพื้นที่ใกล้เคียงน้ำประปาจะไหลอ่อน

ถึงไม่ไหลเลย

จะดำเนินการแล้วเสร็จในช่วงเวลาประมาณ 24.00 น. ของวันที่ 24/06/62

เลื่อนขึ้นข้างบน