กปภ.สาขาธาตุพนม แจ้งเรื่องน้ำประปาไหลอ่อนถึงไม่ไหลเลย เนื่องขากการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค จะทำการเปลี่ยนหม้อแปลงไฟฟ้า_24/06/62 (การประปาส่วนภูมิภาค)

Accessibility

Contact Menu

ความตัดกันของสี

กปภ.สาขาธาตุพนม แจ้งเรื่องน้ำประปาไหลอ่อนถึงไม่ไหลเลย เนื่องขากการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค จะทำการเปลี่ยนหม้อแปลงไฟฟ้า_24/06/62


กปภ.สาขาธาตุพนม แจ้งเรื่องน้ำประปาไหลอ่อนถึงไม่ไหลเลย เนื่องขากการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค จะทำการเปลี่ยนหม้อแปลงไฟฟ้า_24/06/62

กปภ.สาขาธาตุพนม แจ้งเรื่องน้ำประปาไหลอ่อนถึงไม่ไหลเลย เนื่องขากการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค จะทำการเปลี่ยนหม้อแปลงไฟฟ้า บริเวณโรงกรองน้ำบ้านนาคู่

ต.นาคู่ อ.นาแก จ.นครพนม จากสาเหตุดังกล่าวส่งผลกระทบให้พื้นที่ ในเขตอำเภอนาแก (ทั้งหมด) และพื้นที่ใกล้เคียงน้ำประปาจะไหลอ่อนถึงไม่ไหลเลย

จะดำเนินการแล้วเสร็จในช่วงเวลาประมาณ 16.00 น. ของวันที่ 24/06/62

เลื่อนขึ้นข้างบน