กปภ.สาขาบ้านตาขุน ประกาศหยุดส่งจ่ายน้ำชั่วคราว เพื่อดำเนินการซ่อมท่อเมนประปา บริเวณหน้าที่ว่าการอำเภอคีรีรัฐนิคม_24/06/62 (การประปาส่วนภูมิภาค)

Accessibility

Contact Menu

ความตัดกันของสี

กปภ.สาขาบ้านตาขุน ประกาศหยุดส่งจ่ายน้ำชั่วคราว เพื่อดำเนินการซ่อมท่อเมนประปา บริเวณหน้าที่ว่าการอำเภอคีรีรัฐนิคม_24/06/62


กปภ.สาขาบ้านตาขุน ประกาศหยุดส่งจ่ายน้ำชั่วคราว เพื่อดำเนินการซ่อมท่อเมนประปา บริเวณหน้าที่ว่าการอำเภอคีรีรัฐนิคม_24/06/62

⚠️ กรณีท่อแตกฉุกเฉิน ⚠️

กปภ.สาขาบ้านตาขุน ประกาศหยุดส่งจ่ายน้ำชั่วคราว เพื่อดำเนินการซ่อมท่อเมนประปา บริเวณหน้าที่ว่าการอำเภอคีรีรัฐนิคม ต.ท่าขนอน อ.คีรีรัฐนิคม

จ.สุราษฎร์ธานี จากการดำเนินการดังกล่าว ส่งผลกระทบให้พื้นที่ ต.ท่าขนอน อ.คีรีรัฐนิคม จ.สุราษฎร์ธานี และพื้นที่ใกล้เคียงน้ำประปา

จะไหลอ่อนถึงไม่ไหลเลย

จะดำเนินการแล้วเสร็จในช่วงเวลาประมาณ 17.00 น. ของวันที่ 24/06/62

เลื่อนขึ้นข้างบน