กปภ.สาขาอู่ทอง ประกาศหยุดส่งจ่ายน้ำชั่วคราว เพื่อดำเนินการเปลี่ยนแอร์วาล์ว (จำนวน 4 ตัว) บริเวณ ต.ยุ้งทะลาย_24/06/62 (การประปาส่วนภูมิภาค)

Accessibility

Contact Menu

ความตัดกันของสี

กปภ.สาขาอู่ทอง ประกาศหยุดส่งจ่ายน้ำชั่วคราว เพื่อดำเนินการเปลี่ยนแอร์วาล์ว (จำนวน 4 ตัว) บริเวณ ต.ยุ้งทะลาย_24/06/62


กปภ.สาขาอู่ทอง ประกาศหยุดส่งจ่ายน้ำชั่วคราว เพื่อดำเนินการเปลี่ยนแอร์วาล์ว (จำนวน 4 ตัว) บริเวณ ต.ยุ้งทะลาย_24/06/62

กปภ.สาขาอู่ทอง ประกาศหยุดส่งจ่ายน้ำชั่วคราว เพื่อดำเนินการเปลี่ยนแอร์วาล์ว (จำนวน 4 ตัว) บริเวณ ต.ยุ้งทะลาย อ.อู่ทอง จ.สุพรรณบุรี

จากการดำเนินการดังกล่าวส่งผลกระทบให้พื้นที่ ต.ยุ้งทะลาย อ.อู่ทอง จ.สุพรรณบุรี และพื้นที่ใกล้เคียงน้ำประปาจะไหลอ่อนถึงไม่ไหลเลย

จะดำเนินการแล้วเสร็จในช่วงเวลาประมาณ 16.00 น. ของวันที่ 24/06/62

เลื่อนขึ้นข้างบน