กปภ.สาขาราชบุรี ประกาศหยุดส่งจ่ายน้ำชั่วคราว ในวันอังคารที่ 14 มิถุนายน 2562 ตั้งแต่เวลา 10.00 น. - 14.00 น._24/06/62 (การประปาส่วนภูมิภาค)

Accessibility

Contact Menu

ความตัดกันของสี

กปภ.สาขาราชบุรี ประกาศหยุดส่งจ่ายน้ำชั่วคราว ในวันอังคารที่ 14 มิถุนายน 2562 ตั้งแต่เวลา 10.00 น. - 14.00 น._24/06/62


กปภ.สาขาราชบุรี ประกาศหยุดส่งจ่ายน้ำชั่วคราว ในวันอังคารที่ 14 มิถุนายน 2562 ตั้งแต่เวลา 10.00 น. - 14.00 น._24/06/62

? ประกาศหยุดจ่ายน้ำประปาล่วงหน้า ?

กปภ.สาขาราชบุรี ประกาศหยุดส่งจ่ายน้ำชั่วคราว ในวันอังคารที่ 14 มิถุนายน 2562 ตั้งแต่เวลา 10.00 น. - 14.00 น. เพื่อดำเนินการตัดประสานท่อเมน

และติดตั้งมาตรวัดน้ำหลัก บริเวณสถานีจ่ายน้ำบางแพ ต.วังเย็น อ.บางแพ จ.ราชบุรี จากการดำเนินการดังกล่าว ส่งผลกระทบให้พื้นที่ บ้านสิงห์ ,

เจ็ดเสมียน , ดอนทราย ต.บ้านฆ้อง อ.โพธาราม จ.ราชบุรี และพื้นที่ใกล้เคียงน้ำประปาจะไหลอ่อนถึงไม่ไหลเลย

จะดำเนินการแล้วเสร็จในช่วงเวลาประมาณ 14.00 น. ของวันที่ 25/06/62

เลื่อนขึ้นข้างบน