กปภ.สาขากระบี่ ประกาศหยุดส่งจ่ายน้ำชั่วคราว ในวันอังคารที่ 14 มิถุนายน 2562 ตั้งแต่เวลา 10.00 น. - 15.30 น._24/06/62 (การประปาส่วนภูมิภาค)

Accessibility

Contact Menu

ความตัดกันของสี

กปภ.สาขากระบี่ ประกาศหยุดส่งจ่ายน้ำชั่วคราว ในวันอังคารที่ 14 มิถุนายน 2562 ตั้งแต่เวลา 10.00 น. - 15.30 น._24/06/62


กปภ.สาขากระบี่ ประกาศหยุดส่งจ่ายน้ำชั่วคราว ในวันอังคารที่ 14 มิถุนายน 2562 ตั้งแต่เวลา 10.00 น. - 15.30 น._24/06/62

? ประกาศหยุดจ่ายน้ำประปาล่วงหน้า ?

กปภ.สาขากระบี่ ประกาศหยุดส่งจ่ายน้ำชั่วคราว ในวันอังคารที่ 14 มิถุนายน 2562 ตั้งแต่เวลา 10.00 น. - 15.30 น. เพื่อดำเนินการตัดประสานท่อเมน

บริเวณหน้าโรงเรียน อบจ. ต.ไสไทย อ.เมือง จ.กระบี่ จากการดำเนินการดังกล่าวส่งผลกระทบให้พื้นที่ ต.ไสไทย อ.เมือง จ.กระบี่ และพื้นที่ใกล้เคียง

น้ำประปาจะไหลอ่อนถึงไม่ไหลเลย

จะดำเนินการแล้วเสร็จในช่วงเวลาประมาณ 15.30 น. ของวันที่ 25/06/62

เลื่อนขึ้นข้างบน