กปภ.สาขาชัยบาดาล ประกาศหยุดส่งจ่ายน้ำชั่วคราว เพื่อดำเนินการซ่อมท่อ PVC ขนาด 200 มม. บริเวณหมู่ที่ 1 ต.กุดตาเพชร_24/06/62 (การประปาส่วนภูมิภาค)

Accessibility

Contact Menu

ความตัดกันของสี

กปภ.สาขาชัยบาดาล ประกาศหยุดส่งจ่ายน้ำชั่วคราว เพื่อดำเนินการซ่อมท่อ PVC ขนาด 200 มม. บริเวณหมู่ที่ 1 ต.กุดตาเพชร_24/06/62


กปภ.สาขาชัยบาดาล ประกาศหยุดส่งจ่ายน้ำชั่วคราว เพื่อดำเนินการซ่อมท่อ PVC ขนาด 200 มม. บริเวณหมู่ที่ 1 ต.กุดตาเพชร_24/06/62

กปภ.สาขาชัยบาดาล ประกาศหยุดส่งจ่ายน้ำชั่วคราว เพื่อดำเนินการซ่อมท่อ PVC ขนาด 200 มม. บริเวณหมู่ที่ 1 ต.กุดตาเพชร อ.ลำสนธิ จ.ลพบุรี

จากการดำเนินการดังกล่าวส่งผลกระทบให้พื้นที่ ม.1 , ม.9 , ม.12 ต.กุดตาเพชร อ.ลำสนธิ จ.ลพบุรี และพื้นที่ใกล้เคียงน้ำประปาจะไหลอ่อน

ถึงไม่ไหลเลย

จะดำเนินการแล้วเสร็จในช่วงเวลาประมาณ 17.00 น. ของวันที่ 24/06/2562

เลื่อนขึ้นข้างบน