กปภ.สาขานครพนม ประกาศหยุดส่งจ่ายน้ำชั่วคราว เพื่อดำเนินการซ่อมท่อ PE ขนาด 400 มม. บริเวณสนามกีฬาจังหวัดนครพนม_24/06/62 (การประปาส่วนภูมิภาค)

Accessibility

Contact Menu

ความตัดกันของสี

กปภ.สาขานครพนม ประกาศหยุดส่งจ่ายน้ำชั่วคราว เพื่อดำเนินการซ่อมท่อ PE ขนาด 400 มม. บริเวณสนามกีฬาจังหวัดนครพนม_24/06/62


กปภ.สาขานครพนม ประกาศหยุดส่งจ่ายน้ำชั่วคราว เพื่อดำเนินการซ่อมท่อ PE ขนาด 400 มม. บริเวณสนามกีฬาจังหวัดนครพนม_24/06/62

⚠️ กรณีท่อแตกฉุกเฉิน ⚠️

กปภ.สาขานครพนม ประกาศหยุดส่งจ่ายน้ำชั่วคราว เพื่อดำเนินการซ่อมท่อ PE ขนาด 400 มม. บริเวณสนามกีฬาจังหวัดนครพนม อ.เมือง จ.นครพนม

จากการดำเนินการดังกล่าว ส่งผลกระทบให้พื้นที่ ตั้งแต่หลังโรงพยาบาล จนถึงโรงเรียนปิยะ , บ้านภูเขาทอง , บ้านดอนโอมง , บ้านท่าค้อ ,

บ้านหนองญาติ , มหาวิทยาลัยนครพนม , บ้านหนองจันทร์ และพื้นที่ใกล้เคียงน้ำประปาจะไหลอ่อนถึงไม่ไหลเลย

จะดำเนินการแล้วเสร็จในช่วงเวลาประมาณ 24.00 น. ของวันที่ 24/06/62

เลื่อนขึ้นข้างบน