กปภ.สาขาสว่างแดนดิน ประกาศหยุดส่งจ่ายน้ำชั่วคราว เนื่องด้วยงานผลิตจะทำการบำรุงรักษาหม้อแปลงที่ผลิตจ่ายน้ำแรงสูงตามแผน PM_24/06/62 (การประปาส่วนภูมิภาค)

Accessibility

Contact Menu

ความตัดกันของสี

กปภ.สาขาสว่างแดนดิน ประกาศหยุดส่งจ่ายน้ำชั่วคราว เนื่องด้วยงานผลิตจะทำการบำรุงรักษาหม้อแปลงที่ผลิตจ่ายน้ำแรงสูงตามแผน PM_24/06/62


กปภ.สาขาสว่างแดนดิน ประกาศหยุดส่งจ่ายน้ำชั่วคราว เนื่องด้วยงานผลิตจะทำการบำรุงรักษาหม้อแปลงที่ผลิตจ่ายน้ำแรงสูงตามแผน PM_24/06/62

กปภ.สาขาสว่างแดนดิน ประกาศหยุดส่งจ่ายน้ำชั่วคราว เนื่องด้วยงานผลิตจะทำการบำรุงรักษาหม้อแปลงที่ผลิตจ่ายน้ำแรงสูงตามแผน PM

จากการดำเนินการดังกล่าวส่งผลกระทบให้พื้นที่ โซนบ้านดงสวรรค์ , โฮมเพลส 3 , โซนหลังโรงเรียนสว่างแดนดิน , บ้านโคกสว่าง

ต.สว่างแดนดิน อ.สว่างแดนดิน จ.สกลนคร และพื้นที่ใกล้เคียงน้ำประปาจะไหลอ่อนถึงไม่ไหลเลย

ยังไม่สามารถระบุเวลาแล้วเสร็จได้

เลื่อนขึ้นข้างบน