กปภ.สาขาคลองท่อม ประกาศหยุดส่งจ่ายน้ำชั่วคราว เพื่อดำเนินการซ่อมท่อ PE ขนาด 160 มม. บริเวณ ถนนคลองท่อม -ลำทับ _24/06/62 (การประปาส่วนภูมิภาค)

Accessibility

Contact Menu

ความตัดกันของสี

กปภ.สาขาคลองท่อม ประกาศหยุดส่งจ่ายน้ำชั่วคราว เพื่อดำเนินการซ่อมท่อ PE ขนาด 160 มม. บริเวณ ถนนคลองท่อม -ลำทับ _24/06/62


กปภ.สาขาคลองท่อม  ประกาศหยุดส่งจ่ายน้ำชั่วคราว เพื่อดำเนินการซ่อมท่อ PE ขนาด 160 มม.  บริเวณ ถนนคลองท่อม -ลำทับ _24/06/62

กปภ.สาขาคลองท่อม  ประกาศหยุดส่งจ่ายน้ำชั่วคราว เพื่อดำเนินการซ่อมท่อ PE ขนาด 160 มม.

บริเวณ ถนนคลองท่อม -ลำทับ ต.พรุดินนา อ.คลองท่อม จ.กระบี่ 

จากการดำเนินการดังกล่าว ส่งผลกระทบให้พื้นที่ ต.พรุดินนา อ.คลองท่อม จ.กระบี่  และพื้นที่ใกล้เคียงน้ำประปาจะไหลอ่อนถึงไม่ไหลเลย

-ยังไม่สามารถระบุเวลาแล้วเสร็จได้

เลื่อนขึ้นข้างบน