กปภ.สาขากำแพงเพชร ประกาศหยุดส่งจ่ายน้ำชั่วคราว เพื่อดำเนินการซ่อมท่อ AC ขนาด 300 มม. บริเวณ ใกล้ร้านณัฐศักดิ์โฮมวัสดุ _24/06/62 (การประปาส่วนภูมิภาค)

Accessibility

Contact Menu

ความตัดกันของสี

กปภ.สาขากำแพงเพชร ประกาศหยุดส่งจ่ายน้ำชั่วคราว เพื่อดำเนินการซ่อมท่อ AC ขนาด 300 มม. บริเวณ ใกล้ร้านณัฐศักดิ์โฮมวัสดุ _24/06/62


กปภ.สาขากำแพงเพชร ประกาศหยุดส่งจ่ายน้ำชั่วคราว เพื่อดำเนินการซ่อมท่อ  AC ขนาด 300 มม.  บริเวณ ใกล้ร้านณัฐศักดิ์โฮมวัสดุ  _24/06/62

กปภ.สาขากำแพงเพชร ประกาศหยุดส่งจ่ายน้ำชั่วคราว เพื่อดำเนินการซ่อมท่อ  AC ขนาด 300 มม.

บริเวณ ใกล้ร้านณัฐศักดิ์โฮมวัสดุ ถนนสายเอเชีย ต.นครชุม อ.เมือง จ.กำแพงเพชร 

จากการดำเนินการดังกล่าว ส่งผลกระทบให้พื้นที่  ต.นครชุม อ.เมือง จ.กำแพงเพชร  และพื้นที่ใกล้เคียงน้ำประปาจะไหลอ่อนถึงไม่ไหลเลย

- จะดำเนินการแล้วเสร็จในช่วงเวลาประมาณ 21.00 น. ของวันที่ 24/06/62

 

เลื่อนขึ้นข้างบน