กปภ.สาขาแม่ริม ประกาศหยุดส่งจ่ายน้ำชั่วคราว เพื่อดำเนินการตรวจสอบหาท่อแตกรั่ว (Step test) บริเวณ สามแยกไฟแดงตลาดศรีนวล _25/06/62 (การประปาส่วนภูมิภาค)

Accessibility

Contact Menu

ความตัดกันของสี

กปภ.สาขาแม่ริม ประกาศหยุดส่งจ่ายน้ำชั่วคราว เพื่อดำเนินการตรวจสอบหาท่อแตกรั่ว (Step test) บริเวณ สามแยกไฟแดงตลาดศรีนวล _25/06/62


กปภ.สาขาแม่ริม ประกาศหยุดส่งจ่ายน้ำชั่วคราว เพื่อดำเนินการตรวจสอบหาท่อแตกรั่ว (Step test)  บริเวณ สามแยกไฟแดงตลาดศรีนวล _25/06/62

กปภ.สาขาแม่ริม ประกาศหยุดส่งจ่ายน้ำชั่วคราว เพื่อดำเนินการตรวจสอบหาท่อแตกรั่ว (Step test)

บริเวณ สามแยกไฟแดงตลาดศรีนวล ต.ห้วยทราย อ.แม่ริม จ.เชียงใหม่ 

จากการดำเนินการดังกล่าว ส่งผลกระทบให้พื้นที่ ต.ห้วยทราย , ต.สันโป่ง , ต.ขี้เหล็ก  อ.แม่ริม จ.เชียงใหม่   

และพื้นที่ใกล้เคียงน้ำประปาจะไหลอ่อนถึงไม่ไหลเลย

- จะดำเนินการวันที่ 25 มิถุนายน 2562 ตั้งแต่เวลา 23.00 -04.00 น.ของวันที่ 26 มิถุนายน 2562

เลื่อนขึ้นข้างบน