กปภ.สาขาอู่ทอง ประกาศหยุดส่งจ่ายน้ำชั่วคราว เนื่องจากทำการเปลี่ยนแอร์วาล์ล จำนวน 2 ตัว บริเวณ ต.จรเข้สามพัน _24/06/62 (การประปาส่วนภูมิภาค)

Accessibility

Contact Menu

ความตัดกันของสี

กปภ.สาขาอู่ทอง ประกาศหยุดส่งจ่ายน้ำชั่วคราว เนื่องจากทำการเปลี่ยนแอร์วาล์ล จำนวน 2 ตัว บริเวณ ต.จรเข้สามพัน _24/06/62


กปภ.สาขาอู่ทอง ประกาศหยุดส่งจ่ายน้ำชั่วคราว เนื่องจากทำการเปลี่ยนแอร์วาล์ล จำนวน 2 ตัว  บริเวณ ต.จรเข้สามพัน _24/06/62

กปภ.สาขาอู่ทอง ประกาศหยุดส่งจ่ายน้ำชั่วคราว เนื่องจากทำการเปลี่ยนแอร์วาล์ล จำนวน 2 ตัว

บริเวณ ต.จรเข้สามพัน อ.อู่ทอง จ.สุพรรณบุรี 

จากการดำเนินการดังกล่าว ส่งผลกระทบให้พื้นที่ ต.จรเข้สามพัน อ.อู่ทอง จ.สุพรรณบุรี  และพื้นที่ใกล้เคียงน้ำประปาจะไหลอ่อนถึงไม่ไหลเลย

- จะดำเนินการแล้วเสร็จในช่วงเวลาประมาณ 21.00 น. ของวันที่ 24/06/62

 

เลื่อนขึ้นข้างบน