กปภ.สาขาสันกำแพง แจ้งเรื่องน้ำประปาไหลอ่อนถึงไม่ไหลเลย เนื่องจากการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคได้ดำเนินการแก้ไขปรับปรุง __24/06/62 (การประปาส่วนภูมิภาค)

Accessibility

Contact Menu

ความตัดกันของสี

กปภ.สาขาสันกำแพง แจ้งเรื่องน้ำประปาไหลอ่อนถึงไม่ไหลเลย เนื่องจากการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคได้ดำเนินการแก้ไขปรับปรุง __24/06/62


กปภ.สาขาสันกำแพง แจ้งเรื่องน้ำประปาไหลอ่อนถึงไม่ไหลเลย เนื่องจากการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคได้ดำเนินการแก้ไขปรับปรุง __24/06/62

กปภ.สาขาสันกำแพง แจ้งเรื่องน้ำประปาไหลอ่อนถึงไม่ไหลเลย เนื่องจากการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคได้ดำเนินการแก้ไขปรับปรุง

ระบบส่ง-จ่ายกระแสไฟฟ้าบริเวณสถานีผลิตน้ำแม่กวง อ.ดอยสะเก็ด จ.เชียงใหม่ จากสาเหตุดังกล่าวส่งผลกระทบให้พื้นที่

ขตพื้นที่ความรับผิดชอบของกปภ.สาขาสันกำแพง (ทั้งหมด) และพื้นที่ใกล้เคียงน้ำประปาจะไหลอ่อนถึงไม่ไหลเลย

- จะดำเนินการแล้วเสร็จในช่วงเวลาประมาณ 17.00 น. ของวันที่ 24/06/62 (รอน้ำเต็มระบบ)

เลื่อนขึ้นข้างบน