กปภ.สาขาบ้านบึง ประกาศหยุดส่งจ่ายน้ำชั่วคราว เพื่อดำเนินการเปลี่ประตูน้ำ ขนาด 300 มม. บริเวณสถานีจ่ายน้ำหนองรี_25/06/62 (การประปาส่วนภูมิภาค)

Accessibility

Contact Menu

ความตัดกันของสี

กปภ.สาขาบ้านบึง ประกาศหยุดส่งจ่ายน้ำชั่วคราว เพื่อดำเนินการเปลี่ประตูน้ำ ขนาด 300 มม. บริเวณสถานีจ่ายน้ำหนองรี_25/06/62


กปภ.สาขาบ้านบึง ประกาศหยุดส่งจ่ายน้ำชั่วคราว เพื่อดำเนินการเปลี่ประตูน้ำ ขนาด 300 มม. บริเวณสถานีจ่ายน้ำหนองรี_25/06/62

กปภ.สาขาบ้านบึง ประกาศหยุดส่งจ่ายน้ำชั่วคราว เพื่อดำเนินการเปลี่ประตูน้ำ ขนาด 300 มม. บริเวณสถานีจ่ายน้ำหนองรี ต.หนองรี อ.เมือง จ.ชลบุรี

จากการดำเนินการดังกล่าว ส่งผลกระทบให้พื้นที่ ต.หนองรี (โซนสูง) อ.เมือง จ.ชลบุรี และพื้นที่ใกล้เคียงน้ำประปาจะไหลอ่อนถึงไม่ไหลเลย

จะดำเนินการแล้วเสร็จในช่วงเวลาประมาณ 18.00 น. ของวันที่ /06/62

เลื่อนขึ้นข้างบน