กปภ.สาขาลำปาง ประกาศหยุดส่งจ่ายน้ำชั่วคราว (จำนวน 2 จุด)_25/06/62 (การประปาส่วนภูมิภาค)

Accessibility

Contact Menu

ความตัดกันของสี

กปภ.สาขาลำปาง ประกาศหยุดส่งจ่ายน้ำชั่วคราว (จำนวน 2 จุด)_25/06/62


กปภ.สาขาลำปาง ประกาศหยุดส่งจ่ายน้ำชั่วคราว (จำนวน 2 จุด)_25/06/62

⚠️ กรณีท่อแตกฉุกเฉิน ⚠️ ตั้งแต่ช่วงดึกของวันที่ 24 มิถุนายน 2562

1. กปภ.สาขาลำปาง ประกาศหยุดส่งจ่ายน้ำชั่วคราว เพื่อดำเนินการซ่อมท่อ AC ขนาด 300 มม. บริเวณสี่แยกแบงก์ชาติ ต.สบตุ๋ย อ.เมือง จ.ลำปาง

จากการดำเนินการดังกล่าว ส่งผลกระทบให้พื้นที่ ต.สบตุ๋ย อ.เมือง จ.ลำปาง และพื้นที่ใกล้เคียงน้ำประปาจะไหลอ่อนถึงไม่ไหลเลย

จะดำเนินการแล้วเสร็จในช่วงเวลาประมาณ 14.00 น. ของวันที่ 25/06/62

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2. กปภ.สาขาลำปาง ประกาศหยุดส่งจ่ายน้ำชั่วคราว เพื่อดำเนินการตรวจสอบหาท่อแตกรั่ว (Step test) บริเวณสถานีจ่ายน้ำแจ้ห่ม ต.วิเชตนคร อ.แจ้ห่ม

จ.ลำปาง จากการดำเนินการดังกล่าว ส่งผลกระทบให้พื้นที่ ต.วิเชตนคร อ.แจ้ห่ม จ.ลำปาง และพื้นที่ใกล้เคียงน้ำประปาจะไหลอ่อนถึงไม่ไหลเลย

จะดำเนินการในวันที่ 25 มิถุนายน 2562 ตั้งแต่เวลา 20.00 - 23.00 น. 

เลื่อนขึ้นข้างบน