กปภ.สาขาอุดรธานี แจ้งเรื่องน้ำประปาไหลอ่อนถึงไม่ไหลเลย เนื่องจากการไฟฟ้าหยุดจ่ายกระแสไฟฟ้าเพื่อปรับปรุงระบบ บริเวณบ้านนิคม_25/06/62 (การประปาส่วนภูมิภาค)

Accessibility

Contact Menu

ความตัดกันของสี

กปภ.สาขาอุดรธานี แจ้งเรื่องน้ำประปาไหลอ่อนถึงไม่ไหลเลย เนื่องจากการไฟฟ้าหยุดจ่ายกระแสไฟฟ้าเพื่อปรับปรุงระบบ บริเวณบ้านนิคม_25/06/62


กปภ.สาขาอุดรธานี แจ้งเรื่องน้ำประปาไหลอ่อนถึงไม่ไหลเลย เนื่องจากการไฟฟ้าหยุดจ่ายกระแสไฟฟ้าเพื่อปรับปรุงระบบ บริเวณบ้านนิคม_25/06/62

กปภ.สาขาอุดรธานี แจ้งเรื่องน้ำประปาไหลอ่อนถึงไม่ไหลเลย เนื่องจากการไฟฟ้าหยุดจ่ายกระแสไฟฟ้าเพื่อปรับปรุงระบบ บริเวณบ้านนิคม ต.นิคมสงเคราะห์

อ.เมือง จ.อุดรธานี จากสาเหตุดังกล่าวส่งผลกระทบให้พื้นที่ วงหวานรอบนอก , ถนนอุดร-หนองบัวลำภู , บ้านหนองใหญ่ , ถนนอุดร-ขอนแก่น ,

บ้านจั่น , โนนสูง , ถนนอุดร-สกล , สามพร้าว และพื้นที่ใกล้เคียงน้ำประปาจะไหลอ่อนถึงไม่ไหลเลย

จะดำเนินการแล้วเสร็จในช่วงเวลาประมาณ 18.00 น. ของวันที่ 25/06/62

เลื่อนขึ้นข้างบน