อัพเดทความคืบหน้าข่าวหยุดจ่ายน้ำ!! กปภ.สาขาสมุทรสงคราม แจ้งเรื่องน้ำประปาไหลอ่อนถึงไม่ไหลเลย_25/06/62 (การประปาส่วนภูมิภาค)

Accessibility

Contact Menu

ความตัดกันของสี

อัพเดทความคืบหน้าข่าวหยุดจ่ายน้ำ!! กปภ.สาขาสมุทรสงคราม แจ้งเรื่องน้ำประปาไหลอ่อนถึงไม่ไหลเลย_25/06/62


อัพเดทความคืบหน้าข่าวหยุดจ่ายน้ำ!! กปภ.สาขาสมุทรสงคราม แจ้งเรื่องน้ำประปาไหลอ่อนถึงไม่ไหลเลย_25/06/62

⚠️ อัพเดทความคืบหน้าข่าวหยุดจ่ายน้ำ ⚠️

กปภ.สาขาสมุทรสงคราม ขอแจ้งความคืบหน้าโครงการสถานีเพิ่มแรงดัน บริเวณโค้งวัดแก้วฟ้า ได้ดำเนินการแล้วเสร็จ เมื่อช่วงเวลาประมาณ 22.00 น.

แต่จากสูบส่งน้ำเข้าทางเชิงสะพานสมเด็จพระศรีสุริเยนทร์ เพื่อบรรเทาความเดือดร้อน บริเวณปลายท่อแล้วประมาณ 160-200 ลบ.ม/ชม.

ทำให้พบจุดรั่วของท่อส่งน้ำเพิ่มเติมอีก 2 จุด จึงเร่งดำเนินการซ่อมแล้วเสร็จเมื่อเวลาประมาณ 04.00 น. ของวันที่ 25 มิถุนายน 2562

? ขณะนี้กำลังเร่งสูบส่งน้ำมายังสถานีจ่ายน้ำสำนักงาน 850-870 ลบม./ชม. และวันนี้จะเร่งเพิ่มน้ำสูบส่งโดยใช้เครื่องบูทเตอร์ปั๊ม
เพื่อเพิ่มน้ำให้ได้ 1000 ลบม.ลบม./ชม. โดยเร็ว

ทั้งนี้ กปภ.สาขาสมุทรสงครามยังเร่งสะสมน้ำ และจะเพิ่มการจ่ายให้ปกติอย่างเร็วที่สุด

ตอนนี้ทางประปาทยอยจ่ายน้ำออกเพิ่มเติมเข้าเส้นท่อ (แต่ยังน้อยกว่าปกติ) เพราะต้องเร่งสะสมน้ำเพื่ออัดจ่ายแบบปกติให้ถึงบริเวณพื้นที่ปลายท่อ
คาดว่าจะจ่ายน้ำได้ปกติประมาณ 12.00 น. ของวันนี้ จึงทำให้บางพื้นที่น้ำยังไม่ไหล

เลื่อนขึ้นข้างบน