กปภ.สาขาเดชอุดม ประกาศหยุดส่งจ่ายน้ำชั่วคราว ในวันอังคารที่ 25 มิถุนายน 2562 (จำนวน 2 จุด)_25/06/62 (การประปาส่วนภูมิภาค)

Accessibility

Contact Menu

ความตัดกันของสี

กปภ.สาขาเดชอุดม ประกาศหยุดส่งจ่ายน้ำชั่วคราว ในวันอังคารที่ 25 มิถุนายน 2562 (จำนวน 2 จุด)_25/06/62


กปภ.สาขาเดชอุดม ประกาศหยุดส่งจ่ายน้ำชั่วคราว ในวันอังคารที่ 25 มิถุนายน 2562 (จำนวน 2 จุด)_25/06/62

? ประกาศหยุดจ่ายน้ำประปาล่วงหน้า ?

1. กปภ.สาขาเดชอุดม ประกาศหยุดส่งจ่ายน้ำชั่วคราว ในวันอังคารที่ 25 มิถุนายน 2562 ตั้งแต่เวลา 07.00 น. - 08.30 น. เนื่องจากการไฟฟ้า

ส่วนภูมิภาคอำเภอเดชอุดม จะทำการตัดกระแสไฟฟ้า เพื่อทำการปรับปรุงและก่อสร้างระบบ 22 เควี และ 115 เควี จากสาเหตุดังกล่าว

ส่งผลกระทบให้พื้นที่ ในเขตอำเภอเดชอุดม (ทั้งหมด) และพื้นที่ใกล้เคียงน้ำประปาจะไหลอ่อนถึงไม่ไหลเลย

จะดำเนินการแล้วเสร็จในช่วงเวลาประมาณ 08.30 น. ของวันที่ 25/06/62

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2. กปภ.สาขาเดชอุดม ประกาศหยุดส่งจ่ายน้ำชั่วคราว ในวันอังคารที่ 25 มิถุนายน 2562 ตั้งแต่เวลา 15.30 น. - 17.00 น. เนื่องจากการไฟฟ้า

ส่วนภูมิภาคอำเภอเดชอุดม จะทำการตัดกระแสไฟฟ้า เพื่อทำการปรับปรุงและก่อสร้างระบบ 22 เควี และ 115 เควี จากสาเหตุดังกล่าว

ส่งผลกระทบให้พื้นที่ ในเขตอำเภอเดชอุดม (ทั้งหมด) และพื้นที่ใกล้เคียงน้ำประปาจะไหลอ่อนถึงไม่ไหลเลย

จะดำเนินการแล้วเสร็จในช่วงเวลาประมาณ 17.00 น. ของวันที่ 25/06/62

เลื่อนขึ้นข้างบน