กปภ.สาขาเดชอุดม ประกาศหยุดส่งจ่ายน้ำชั่วคราว (จำนวน 2 จุด)_25/06/62 (การประปาส่วนภูมิภาค)

Accessibility

Contact Menu

ความตัดกันของสี

กปภ.สาขาเดชอุดม ประกาศหยุดส่งจ่ายน้ำชั่วคราว (จำนวน 2 จุด)_25/06/62


กปภ.สาขาเดชอุดม ประกาศหยุดส่งจ่ายน้ำชั่วคราว (จำนวน 2 จุด)_25/06/62

? ประกาศหยุดจ่ายน้ำประปาล่วงหน้า ?

1. กปภ.สาขาเดชอุดม ประกาศหยุดส่งจ่ายน้ำชั่วคราว ในวันอาทิตย์ที่ 30 มิถุนายน 2562 ตั้งแต่เวลา 07.00 น. - 08.30 น. เนื่องจากการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

อำเภอเดชอุดม จะทำการตัดกระแสไฟฟ้า เพื่อทำการปรับปรุงและก่อสร้างระบบ 22 เควี และ 115 เควี จากจากสาเหตุดังกล่าวส่งผลกระทบให้พื้นที่

ในเขตอำเภอเดชอุดม (ทั้งหมด) และพื้นที่ใกล้เคียงน้ำประปาจะไหลอ่อนถึงไม่ไหลเลย

จะดำเนินการแล้วเสร็จในช่วงเวลาประมาณ 08.30 น. ของวันที่ 28/06/62

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2. กปภ.สาขาเดชอุดม ประกาศหยุดส่งจ่ายน้ำชั่วคราว ในวันอาทิตย์ที่ 30 มิถุนายน 2562 ตั้งแต่เวลา 15.30 น. - 17.00 น. เนื่องจากการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

อำเภอเดชอุดม จะทำการตัดกระแสไฟฟ้า เพื่อทำการปรับปรุงและก่อสร้างระบบ 22 เควี และ 115 เควี จากจากสาเหตุดังกล่าวส่งผลกระทบให้พื้นที่

ในเขตอำเภอเดชอุดม (ทั้งหมด) และพื้นที่ใกล้เคียงน้ำประปาจะไหลอ่อนถึงไม่ไหลเลย

จะดำเนินการแล้วเสร็จในช่วงเวลาประมาณ 17.00 น. ของวันที่ 28/06/62

เลื่อนขึ้นข้างบน