กปภ.สาขาแม่สะเรียง ประกาศหยุดส่งจ่ายน้ำชั่วคราว เพื่อดำเนินการซ่อมท่อ HDPE ขนาด 110 มม. บริเวณ ตรงข้ามซอย 8 บ้านสบหาร _25/06/62 (การประปาส่วนภูมิภาค)

Accessibility

Contact Menu

ความตัดกันของสี

กปภ.สาขาแม่สะเรียง ประกาศหยุดส่งจ่ายน้ำชั่วคราว เพื่อดำเนินการซ่อมท่อ HDPE ขนาด 110 มม. บริเวณ ตรงข้ามซอย 8 บ้านสบหาร _25/06/62


กปภ.สาขาแม่สะเรียง ประกาศหยุดส่งจ่ายน้ำชั่วคราว เพื่อดำเนินการซ่อมท่อ HDPE  ขนาด 110 มม.  บริเวณ ตรงข้ามซอย 8 บ้านสบหาร _25/06/62

กปภ.สาขาแม่สะเรียง ประกาศหยุดส่งจ่ายน้ำชั่วคราว เพื่อดำเนินการซ่อมท่อ HDPE  ขนาด 110 มม.

บริเวณ ตรงข้ามซอย 8 บ้านสบหาร ต.บ้านกาศ อ.แม่สะเรียง จ.แม่ฮ่องสอน 

จากการดำเนินการดังกล่าว ส่งผลกระทบให้พื้นที่  ต.บ้านกาศ อ.แม่สะเรียง จ.แม่ฮ่องสอน

 และพื้นที่ใกล้เคียงน้ำประปาจะไหลอ่อนถึงไม่ไหลเลย

- จะดำเนินการแล้วเสร็จในช่วงเวลาประมาณ 20.00 น. ของวันที่ 25/06/62

 

เลื่อนขึ้นข้างบน