กปภ.สาขาปทุมธานี ประกาศหยุดส่งจ่ายน้ำชั่วคราว เพื่อดำเนินการซ่อมท่อ AC ขนาด 200 มม. บริเวณ ซ.กำนันวิรัช _08/07/62 (การประปาส่วนภูมิภาค)

Accessibility

Contact Menu

ความตัดกันของสี

กปภ.สาขาปทุมธานี ประกาศหยุดส่งจ่ายน้ำชั่วคราว เพื่อดำเนินการซ่อมท่อ AC ขนาด 200 มม. บริเวณ ซ.กำนันวิรัช _08/07/62


กปภ.สาขาปทุมธานี ประกาศหยุดส่งจ่ายน้ำชั่วคราว เพื่อดำเนินการซ่อมท่อ AC ขนาด 200 มม.  บริเวณ ซ.กำนันวิรัช _08/07/62

กปภ.สาขาปทุมธานี ประกาศหยุดส่งจ่ายน้ำชั่วคราว เพื่อดำเนินการซ่อมท่อ AC ขนาด 200 มม.

บริเวณ ซ.กำนันวิรัช ต.คูบางหลวง อ.ลาดหลุมแก้ว จ.ปทุมธานี 

ากการดำเนินการดังกล่าว ส่งผลกระทบให้พื้นที่ ต.คูบางหลวง อ.ลาดหลุมแก้ว จ.ปทุมธานี  

และพื้นที่ใกล้เคียงน้ำประปาจะไหลอ่อนถึงไม่ไหลเลย

- จะดำเนินการแล้วเสร็จในช่วงเวลาประมาณ 22.00 น. ของวันที่ 08/07/62

 

เลื่อนขึ้นข้างบน