กปภ.สาขามวกเหล็ก แจ้งหยุดจ่ายน้ำชั่วคราว เพื่อดำเนินการซ่อมท่อ PE ขนาด 315 มม.บริเวณตรวจสภาพรถหน้าสำนักงานเขตการประปาส่วนภูมิภาคเขต 2_09/07/2562 (การประปาส่วนภูมิภาค)

Accessibility

Contact Menu

ความตัดกันของสี

กปภ.สาขามวกเหล็ก แจ้งหยุดจ่ายน้ำชั่วคราว เพื่อดำเนินการซ่อมท่อ PE ขนาด 315 มม.บริเวณตรวจสภาพรถหน้าสำนักงานเขตการประปาส่วนภูมิภาคเขต 2_09/07/2562


กปภ.สาขามวกเหล็ก แจ้งหยุดจ่ายน้ำชั่วคราว เพื่อดำเนินการซ่อมท่อ PE ขนาด 315 มม.บริเวณตรวจสภาพรถหน้าสำนักงานเขตการประปาส่วนภูมิภาคเขต 2_09/07/2562

กปภ.สาขามวกเหล็ก แจ้งหยุดจ่ายน้ำชั่วคราว เพื่อดำเนินการซ่อมท่อ PE ขนาด 315 มม.บริเวณตรวจสภาพรถหน้าสำนักงานเขตการประปาส่วนภูมิภาคเขต 2

จากการดำเนินการดังกล่าว ส่งผลกระทบให้พื้นที่ ต. ปากข้าวสาร ต.กุดนกเป้า และพื้นที่ มทบ. 18 ค่ายอดิศร (ทั้งหมด) 

และพื้นที่ใกล้เคียงน้ำประปาจะไหลอ่อนถึงไม่ไหลเลย

จะดำเนินการแล้วเสร็จเวลา 16.00 น. ของวันที่ 09/07/2562 

เลื่อนขึ้นข้างบน