กปภ.สาขาปากช่อง แจ้งหยุดจ่ายน้ำชั่วคราว เพื่อดำเนินการซ่อมท่อ PE ขนาด 160 มม.บริเวณข้างโรงเรียนท่ามะนาว ต.หนองสาหร่าย อ.ปากช่อง จ.นครราชสีมา_09/07/2562 (การประปาส่วนภูมิภาค)

Accessibility

Contact Menu

ความตัดกันของสี

กปภ.สาขาปากช่อง แจ้งหยุดจ่ายน้ำชั่วคราว เพื่อดำเนินการซ่อมท่อ PE ขนาด 160 มม.บริเวณข้างโรงเรียนท่ามะนาว ต.หนองสาหร่าย อ.ปากช่อง จ.นครราชสีมา_09/07/2562


กปภ.สาขาปากช่อง แจ้งหยุดจ่ายน้ำชั่วคราว เพื่อดำเนินการซ่อมท่อ PE ขนาด 160 มม.บริเวณข้างโรงเรียนท่ามะนาว ต.หนองสาหร่าย อ.ปากช่อง จ.นครราชสีมา_09/07/2562

กปภ.สาขาปากช่อง แจ้งหยุดจ่ายน้ำชั่วคราว เพื่อดำเนินการซ่อมท่อ PE ขนาด 160 มม.บริเวณข้างโรงเรียนท่ามะนาว ต.หนองสาหร่าย อ.ปากช่อง จ.นครราชสีมา

จากการดำเนินการดังกล่าว ส่งผลกระทบให้พื้นที่ มบ.ท่ามะนาว มบ.ปากช่องวิลเลส ต.หนองสาหร่าย อ.ปากช่อง จ.นครราชสีมา

และพื้นที่ใกล้เคียงน้ำประปาจะไหลอ่อนถึงไม่ไหลเลย

จะดำเนินการแล้วเสร็จเวลา 15.00 น. ของวันที่ 09/07/2562

เลื่อนขึ้นข้างบน