กปภ.สาขารังสิต แจ้งน้ำประปาไหลอ่อนถึงไม่ไหลเลย เนื่องจากไฟฟ้าดับ บริเวณ สถานีจ่ายน้ำรังสิต_09/07/2562 (การประปาส่วนภูมิภาค)

Accessibility

Contact Menu

ความตัดกันของสี

กปภ.สาขารังสิต แจ้งน้ำประปาไหลอ่อนถึงไม่ไหลเลย เนื่องจากไฟฟ้าดับ บริเวณ สถานีจ่ายน้ำรังสิต_09/07/2562


กปภ.สาขารังสิต แจ้งน้ำประปาไหลอ่อนถึงไม่ไหลเลย เนื่องจากไฟฟ้าดับ บริเวณ สถานีจ่ายน้ำรังสิต_09/07/2562

** แจ้งเหตุฉุกเฉิน **

กปภ.สาขารังสิต แจ้งน้ำประปาไหลอ่อนถึงไม่ไหลเลย เนื่องจากไฟฟ้าดับ บริเวณ สถานีจ่ายน้ำรังสิต

จากสาเหตุดังกล่าว ส่งผลกระทบให้พื้นที่ กปภ.สาขารังสิต  ( ทั้งหมด ) อำเภอเมือง (บางส่วน) 

ยังไม่สามารถระบุเวลาที่แล้วเสร็จได้ แจ้งประสานงานไฟฟ้าเข้าดำเนินการแก้ไขแล้ว 

เลื่อนขึ้นข้างบน