กปภ.สาขาหนองแค แจ้งหยุดจ่ายน้ำชั่วคราว เพื่อดำเนินการซ่อมท่อ PVC ขนาด 100 มม. บริเวณหลังโรงเรียนประเทียบ_09/07/2562 (การประปาส่วนภูมิภาค)

Accessibility

Contact Menu

ความตัดกันของสี

กปภ.สาขาหนองแค แจ้งหยุดจ่ายน้ำชั่วคราว เพื่อดำเนินการซ่อมท่อ PVC ขนาด 100 มม. บริเวณหลังโรงเรียนประเทียบ_09/07/2562


กปภ.สาขาหนองแค แจ้งหยุดจ่ายน้ำชั่วคราว เพื่อดำเนินการซ่อมท่อ PVC ขนาด 100 มม. บริเวณหลังโรงเรียนประเทียบ_09/07/2562

กปภ.สาขาหนองแค แจ้งหยุดจ่ายน้ำชั่วคราว เพื่อดำเนินการซ่อมท่อ PVC ขนาด 100 มม. บริเวณหลังโรงเรียนประเทียบ

จากการดำเนินการดังกล่าว ส่งผลกระทบให้พื้นที่ ต.โคกแย้ ต.บ้านลำ อ.วิหารแดง ต.บ้านพริก และพื้นที่ใกล้เคียงน้ำประปาจะไหลอ่อนถึงไม่ไหลเลย

จะดำเนินการแล้วเสร็จเวลา 15.40 น.ของวันที่ 09/07/2562

เลื่อนขึ้นข้างบน