กปภ.สาขาสีคิ้ว ประกาศ​หยุดจ่ายน้ำ​ชั่วคราว​ ในวันอังคารที่​ 9​กรกฎาคม​2562 เพื่อทำการซ่อมท่อเมน บริเวณสะพานเข้าหมู่บ้านนากลาง_09/07/2562 (การประปาส่วนภูมิภาค)

Accessibility

Contact Menu

ความตัดกันของสี

กปภ.สาขาสีคิ้ว ประกาศ​หยุดจ่ายน้ำ​ชั่วคราว​ ในวันอังคารที่​ 9​กรกฎาคม​2562 เพื่อทำการซ่อมท่อเมน บริเวณสะพานเข้าหมู่บ้านนากลาง_09/07/2562


กปภ.สาขาสีคิ้ว ประกาศ​หยุดจ่ายน้ำ​ชั่วคราว​ ในวันอังคารที่​ 9​กรกฎาคม​2562 เพื่อทำการซ่อมท่อเมน บริเวณสะพานเข้าหมู่บ้านนากลาง_09/07/2562

กปภ.สาขาสีคิ้ว ประกาศ​หยุดจ่ายน้ำ​ชั่วคราว​ ในวันอังคารที่​ 9​กรกฎาคม​2562 เพื่อทำการซ่อมท่อเมน บริเวณสะพานเข้าหมู่บ้านนากลาง

จากการดำเนินการดังกล่าว ส่งผลกระทบให้พื้นที่ ​ตั้งแต่​ปากทางเข้านากลางบ้านนากลาง, บ้านนาใหญ่, และบ้านหนองตะไกล้

และพื้นที่ใกล้เคียงน้ำประปาจะไหลอ่อนถึงไม่ไหลเลย

จะดำเนินการแล้วเสรเ็จเวลา 15.00 น.ของวันที่ 09/07/2562 

 

เลื่อนขึ้นข้างบน