กปภ.สาขามวกเหล็ก ประกาศหยุดส่งจ่ายน้ำชั่วคราว เพื่อดำเนินการซ่อมท่อ PVC ขนาด 150 มม. บริเวณ วัดหลุบเรา _09/07/62 (การประปาส่วนภูมิภาค)

Accessibility

Contact Menu

ความตัดกันของสี

กปภ.สาขามวกเหล็ก ประกาศหยุดส่งจ่ายน้ำชั่วคราว เพื่อดำเนินการซ่อมท่อ PVC ขนาด 150 มม. บริเวณ วัดหลุบเรา _09/07/62


กปภ.สาขามวกเหล็ก ประกาศหยุดส่งจ่ายน้ำชั่วคราว เพื่อดำเนินการซ่อมท่อ PVC ขนาด 150 มม.  บริเวณ วัดหลุบเรา _09/07/62

กปภ.สาขามวกเหล็ก ประกาศหยุดส่งจ่ายน้ำชั่วคราว เพื่อดำเนินการซ่อมท่อ PVC ขนาด 150 มม.

บริเวณ วัดหลุบเรา ต.ตาลเดี่ยว อ.แก่งคอย จ.สระบุรี 

จากการดำเนินการดังกล่าว ส่งผลกระทบให้พื้นที่ หมู่บ้านเจริญวิว ศศิธร20 ศศิธร 24 ไอลดา ตลาดตาลทอง  

ต.ตาลเดี่ยว อ.แก่งคอย จ.สระบุรี  และพื้นที่ใกล้เคียงน้ำประปาจะไหลอ่อนถึงไม่ไหลเลย

- จะดำเนินการแล้วเสร็จในช่วงเวลาประมาณ 20.00 น. ของวันที่ 09/07/62

 

เลื่อนขึ้นข้างบน