กปภ.สาขาบ้านหมี่ ประกาศหยุดส่งจ่ายน้ำชั่วคราว เพื่อดำเนินการซ่อมท่อเมนประปา ขนาด 200 มม. บริเวณหน้าร้านสิรินาถ_11/07/62 (การประปาส่วนภูมิภาค)

Accessibility

Contact Menu

ความตัดกันของสี

กปภ.สาขาบ้านหมี่ ประกาศหยุดส่งจ่ายน้ำชั่วคราว เพื่อดำเนินการซ่อมท่อเมนประปา ขนาด 200 มม. บริเวณหน้าร้านสิรินาถ_11/07/62


กปภ.สาขาบ้านหมี่ ประกาศหยุดส่งจ่ายน้ำชั่วคราว เพื่อดำเนินการซ่อมท่อเมนประปา ขนาด 200 มม. บริเวณหน้าร้านสิรินาถ_11/07/62

กปภ.สาขาบ้านหมี่ ประกาศหยุดส่งจ่ายน้ำชั่วคราว เพื่อดำเนินการซ่อมท่อเมนประปา ขนาด 200 มม. บริเวณหน้าร้านสิรินาถ ต.หนองม่วง อ.หนองม่วง

จ.ลพบุรี จากการดำเนินการดังกล่าว ส่งผลกระทบให้พื้นที่ ตั้งแต่หน้าวัดหนองม่วง จนถึงหน้าโรงเรียนวัดเขมา (3 กิโลเมตร

และพื้นที่ใกล้เคียงน้ำประปาจะไหลอ่อนถึงไม่ไหลเลย

จะดำเนินการแล้วเสร็จในช่วงเวลาประมาณ 18.00 น. ของวันที 10/07/2562

เลื่อนขึ้นข้างบน