กปภ.สาขาสีคิ้ว ประกาศ​หยุด​จ่าย​น้ำ​ชั่วคราว​ เพื่อดำเนินการซ่อมท่อ PVC ขนาด 300​มม. บริเวณก่อนถึงบายพาสก่อสร้างใหม่วงแหวนรอบนอกขาเข้าโคราช_12/07/2562 (การประปาส่วนภูมิภาค)

Accessibility

Contact Menu

ความตัดกันของสี

กปภ.สาขาสีคิ้ว ประกาศ​หยุด​จ่าย​น้ำ​ชั่วคราว​ เพื่อดำเนินการซ่อมท่อ PVC ขนาด 300​มม. บริเวณก่อนถึงบายพาสก่อสร้างใหม่วงแหวนรอบนอกขาเข้าโคราช_12/07/2562


กปภ.สาขาสีคิ้ว ประกาศ​หยุด​จ่าย​น้ำ​ชั่วคราว​ เพื่อดำเนินการซ่อมท่อ PVC ขนาด 300​มม. บริเวณก่อนถึงบายพาสก่อสร้างใหม่วงแหวนรอบนอกขาเข้าโคราช_12/07/2562

กปภ.สาขาสีคิ้ว ประกาศ​หยุด​จ่าย​น้ำ​ชั่วคราว​ เพื่อดำเนินการซ่อมท่อ PVC ขนาด 300​มม. บริเวณก่อนถึงบายพาสก่อสร้างใหม่วงแหวนรอบนอกขาเข้าโคราช

จากการดำเนินการดังกล่าว ส่งผลกระทบให้พื้นที่ ​ตั้งแต่แยกกุดจิกถึงขามทะเลสอและหมู่บ้านโป่ง​แมลง​วัน, บ้านเสาหงส์,

บ้านห้วยตะคร้อและพื้นที่อื่นๆทำให้น้ำไหลอ่อนถึงไม่ไหลบ้านันดู, บึงอ้อและหนองสรวจ  และพื้นที่ใกล้เคียงน้ำประปาจะไหลอ่อนถึงไม่ไหลเลย

จะดำเนินการแล้วเสร็จเวลา 16.00 น. ของวันที่ 12/07/2562 

เลื่อนขึ้นข้างบน