กปภ.สาขาท่าเรือ ประกาศหยุดส่งจ่ายน้ำชั่วคราว เพื่อดำเนินการซ่อมท่อ PVC ขนาด 150 มม. บริเวณ คลองหนองโพธิ์ _12/07/62 (การประปาส่วนภูมิภาค)

Accessibility

Contact Menu

ความตัดกันของสี

กปภ.สาขาท่าเรือ ประกาศหยุดส่งจ่ายน้ำชั่วคราว เพื่อดำเนินการซ่อมท่อ PVC ขนาด 150 มม. บริเวณ คลองหนองโพธิ์ _12/07/62


กปภ.สาขาท่าเรือ ประกาศหยุดส่งจ่ายน้ำชั่วคราว เพื่อดำเนินการซ่อมท่อ PVC ขนาด 150 มม.  บริเวณ คลองหนองโพธิ์ _12/07/62

กปภ.สาขาท่าเรือ ประกาศหยุดส่งจ่ายน้ำชั่วคราว เพื่อดำเนินการซ่อมท่อ PVC ขนาด 150 มม.

บริเวณ คลองหนองโพธิ์ ต.โคกม่วง อ.ภาชี จ.พระนครศรีอยุธยา 

จากการดำเนินการดังกล่าว ส่งผลกระทบให้พื้นที่ ต.โคกม่วง อ.ภาชี จ.พระนครศรีอยุธยา  

และพื้นที่ใกล้เคียงน้ำประปาจะไหลอ่อนถึงไม่ไหลเลย

- จะดำเนินการแล้วเสร็จในช่วงเวลาประมาณ 16.00 น. ของวันที่ 12/07/62 (รอน้ำเต็มระบบ) 

เลื่อนขึ้นข้างบน